novosti

Ukorak sa novim zahtevima u proizvodnji betona

10.01.2014

U okviru  ovogodišnje proizvodnje betona, preduzeće "SET"d.o.o ugovorilo je proizvodnju  i isporuku betona za prečistač otpadnih voda u Šapcu. Investitor je  Republika Srbija, a izvođač radova "Graditelj NS" iz Novog Sada.

U toku je isporuka oko 1300 mbetona, spravljenog sa novim proizvodom na tržištu- metalurškim sulfatno- otpornim cementom CEM III, koji je predviđen isključivo za  agresivne sredine.

Bez obzira na relativno nepovoljne  vremenske uslove za rad sa  betonom sporog prirasta čvrstoće, prve analize pokazuju uspeh u ispunjavanju zahteva za kvalitetom isporučenog betona.