novosti

Sava park

18.05.2015

U Šapcu je na Sednici gradskog veća doneta Odluka o pristupanju izmeni Plana generalne regulacije za Šabac. Analizom postojećeg plana, dolazi se do zaključka da je, sa aspekta kvalitetnijeg života u gradu, neophodno povećati procenat zelenila po glavi stanovnika, kao i povezati grad sa rekom Savom.

Iz tog razloga je oformljena inicijativa “Sava park”, koja se zalaže za formiranje parkovske i rekreativne površine u priobalju reke Save, i to od Novog mosta do Kočinog kanala, na površini od čak 300ha, a za koju je firma "SET" tvorac Idejnog rešenja. Izmeštanjem železničkih koloseka i glavne železničke stanice sa ovog prostora, Šabac će dobiti preko potrebna “pluća” - površinu oslobođenu od saobraćaja, i namenjenu isključivo relaksaciji, odmoru i zabavi svih Šapčana.

Na ovom prostoru predviđeni su brojni otvoreni i zatvoreni sportski tereni, staze za šetnju i trčanje, vožnju bicikla ili rolera. Na prostoru oko Tvrđave (“Stari grad”), predviđen je Park kulture, u okviru kog mogu biti organzovani muzički festivali, slikarske kolonije, ili igrane pozorišne predstave. Sastavni deo Parka kulture biće amfiteater koji se može transformisati u bioskop na otvorenom. Parternim uređenjem “Starog grada” predviđeno je i formiranje veštačkog jezera. Pored Parka kulture, sa aspekta turizma interesantan je Rozarijum planiran nedaleko od Motela, i marina sa hotelskim sadržajem locirana u blizini Silosa. Zona vašarišta biće proširena, a jedan deo vašara - osnovne asocijacije na Šabac, biće prisutan tokom čitave godine u vidu luna parka leti, odnosno klizališta zimi. Mislilo se i na edukativni deo ovog velikog parka, pa je zona priobalja između Železničkog mosta i Krsmanovače zamišljena kao Ornitološki park u kom bi studenti mogli proučavati vrste ptica i biljaka kojima je ovaj prostor prirodno stanište.

Sava park” uticaće na poboljšanje mikro klime u gradu, a visokim rastinjem i prirodnim retenzijama će dorineti smanjenom vodostaju podzemnih i nadzemnih voda, i na taj način zaštititi grad od eventualnih poplava.

Inicijativa “Sava park” ima punu podršku Uprave grada i JUP “Plan”, tako da će biti sastavni deo novog Plana generalne regulacije za Šabac, i realizovan u narednih nekoliko godina. Budući da će sadržati prostore koji pospešuju socijalizaciju i omogućavaju razvoj sporta i turizma, učiniće da stanovnici grada požele sve svoje slobodno vreme da provedu u gradu, a u Šabac će dovesti brojne turiste.

 

sava_park