novosti

Letnji Vivaldi CFO forum 2017.

28.06.2017

Preduzeće SET d.o.o. učestvovalo je kao panelist sa UNIQA osiguranjem na ovogodišnjem VIVALDI CFO forumu koji je održan 22-24. juna na Mokroj Gori.

 

 Ovogodišnji Letnji Vivaldi CFO forum bio je namenjen svima koji rade u oblasti finansija, računovodstva, bankarstva i osiguranja.

Zasnovan je na studijama slučaja i najboljoj poslovnoj praksi. Ovaj događaj je opisan kao

„izvanredna prilika za sveobuhvatno informisanje neophodno za posao i vrhunski networking događaj”.

 Osiguranje kao instrument očuvanja vrednosti – Studija slučaja iz iskustva Uniqa osiguranja, vrste instrumenata osiguranja za poslovne operacije, njihove koristi za organizacije, razna iskustva iz prakse i preporuke za privredu, bile su samo neke od tema o kojima se aktivno diskutovalo na ovogodišnjem CFO forumu.

 Iako znamo da su stope osiguranja u Srbiji mnogo niže nego u razvijenim zemljama, evidentno je da i kod nas dolazi vreme da osiguranje postane redovna poslovna praksa-jedan je od zaključaka sa ovogodišnjeg VIVALDI CFO foruma.