novosti

Završen Plan detaljne regulacije za Prahovo

08.01.2014

Plan detaljne regulacije za industrijski kompleks u Prahovu, koje je izradio “SET” d.o.o, biće na javnom uvidu do 26. januara 2014. godine u centralnom holu opštine Negotin, kao i na opštinskom sajtu.

U okviru definisanih granica Plana detaljne regulacije, ukupne površine od oko 148,43 hektara, nalazi se industrijski kompleks "Elixir-Prahovo - Industrija hemijskih proizvoda d.o.o. Prahovo", kao i deo zemljišta koje je u neposrednoj vezi sa tim kompleksom.

U okviru Prostornog plana Republike Srbije 2010- 2020, Prahovo je izdvojeno kao područje zagađene i degradirane životne sredine, za koje je predviđena sanacije zagađenja i revitalizacija ugroženih ekosistema.