o nama

Preduzeće za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju SET d.o.o. Šabac osnovano je 2003. godine, sa poslovnom vizijom u čijem središtu su znanje i rad.
U našem timu danas je više od 180 zaposlenih, među kojima je 40 odsto visoko obrazovanih stručnih ljudi, spremnih da kontinuirano unapredjuju svoja znanja i rad kompanije, a pod geslom STVARAJMO ZAJEDNO!

SET d.o.o. obavlja usluge planiranja, projektovanja i izgradnje građevinskih objekata u oblasti visokogradnje, od stambenih i stambeno poslovnih, pa sve do industrijskih objekata, a u oblasti niskogradnje i oblasti hidrogradnje, pored planiranja i projektovanja kojima se preduzeće SET bavi od početka rada (od puteva do složenih infrastrukturnih objekata), u poslednjih nekoliko godina i gradi, posebno komunalne hidrotehničke objekte kao što su postrojenja za tretman

Preduzeće SET je sa investitorom od ideje do gotovog proizvoda,
od prve skice do useljenja.
Stručni tim pomaže investitoru da svoje ideje realizuje na najracionalniji i najbrži način, uz sagledavanje celokupnog projekta i učestvovanje u njemu u funkciji i obimu za koji se zajednički zaključi da je najefikasniji.

SET danas iza sebe ima veliki broj urađenih projekata i izgrađenih objekata. iskustvo u projektovanju se meri sa preko 1.000 objekata – od stambenih zgrada do kompletnih fabrika, a u izvošđenju sa preko 100.000 m2 objekata izgrađenih sopstvenom regulativom.

Među brojnim realizovanim objektima su: Fabrika Yazaki u Šapcu, Fabrika Gorenje u Valjevu, Metalcinkara u Inđiji,Poslovnni objekat Gorenje Studio u Beogradu, Bazen u Šapcu, stambene zgrade u naseljima “Stepa Stepanović” i “Dr Ivana Ribara” u Beogradu, kao i objekti u okviru velikog kompleksa “Zemunske kapije“.

U maju 2013. godine preduzeće SET je izgradilo i pustilo u pogon novu automtizovanu fabriku betona kapaciteta 60 m3 gotovog proizvoda na sat. fabrika je izgrađena za potrebe izvođenja radova na kojima preduzeće ulestvuje i prodaju gotovog betona na regionalnom tržištu.

U preduzeću su formirane tri organizacione celine:
Sektor izvođenja, Projektni biro i Administrativni sektor

Sistem menadzmenta kvalitetom koji se primenjuje u preduzeću obuhvata standarde: ISO 9001, 14001, 18001, ISO/EIC 5001, 27001.

Close Menu