o nama

Istorijat, delatnost i organizacija preduzeća

Preduzeće za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju "SET" d.o.o. osnovano je u novembru 2003. godine sa ciljem da obavlja poslove planiranja, projektovanja i izgradnje građevinskih objekata u oblasti visokogradnje, od stambenih i stambeno - poslovnih, pa sve do industrijskih objekata, , oblasti niskogradnje, od puteva do složenih infrastrukturnih objekata, kao i u oblasti hidrogradnje.

manje više manje

Struktura zaposlenih

Struktura zaposlenih prilagođena je potrebi realizacije poslova - projekata. Zaposleni obavljaju poslove planiranja, izrade svih vrsta tehničke dokumentacije, ali i organizacije izvođenja, izvođenja radova, postupka obezbeđenja upotrebne dozvole i privođenja objekta nameni. Preko 40 odsto stalno zaposlenih ima visoku stručnu spremu i čini osnov dobrog sistemskog inženjeringa.

manje više manje

Sistemi i politika kvaliteta

Preduzeće SET d.o.o. Šabac još od 2011.g. ima uveden standard SRPS ISO 9001:2008, i efikasno upravlja sistemima kvaliteta koji su njime definisani. Tokom 2017 godine izvršen je prelazak na novu reviziju standarda SRPS ISO 9001:2015.

U septembru 2013.g. preduzeće je uvelo i standarde ISO 14001:2004(sistem menadžmenta životnom sredinom), a 2017 ISO 14001:2015. Takođe, 2013. godine uveden je i standard OHSAS 18001:2007 (sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu). Na ovaj način je proširio već sertifikovan, postojeći sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, odnosno ISO 9001:2015 i uveo Integrisani sistem menadžmenta.

manje više manje

Licence

Preduzeće poseduje državne licence u oblasti hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, prerade nemetalnih minerala, za regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalisanja, kao i državne puteve prvog reda.

Takođe, preduzeće poseduje licence u oblasti protivpožarne zaštite, zaštite na radu i energetske efikasnosti.

manje više manje