projektovanje

Proces projektovanja počinje Vašom incijativom, a nastavlja se našom realizacijom! Nakon Idejnog rešenja, naši inženjeri izradiće projekte i ispratiti izvođenje radova na Vašem objektu.

Preduzeće SET d.o.o. je u poslednje tri godine izradilo više od 40 Urbanističkih projekata, više od 45 Glavnih projekata (visokogradnje, industrijskih objekata, projekata niskogradnje i infrastrukture) i izvelo građevinske i građevinsko - zanatske radove na više od 30 objekata u oblasti visokogradnje.

Za potrebe projektovanja koristi se preko 40 radnih stranica sa specijalizovanim softverskim paketima iz oblasti građevinarstva (niskogradnje i visokogradnje), mašinstva, elektrotehnike, tehnologije, saobraćaja, ekonomije itd.

Bavimo se izradom:

Planske i urbanističke dokumentacije

Prvi korak u izradi projekata je utvrđivanje postojanja planskog dokumenta, ili potrebe za istim. Naš tim bavi se izradom ne samo urbanističkih projekata, nego i Planova generalne i Planova detaljne regulacije za određeno područje. Imamo iskustvo sa onim projektima koji su nekada bili obaveza isključivo javnih preduzeća. U zavisnosti od potreba Investiitora, a u saradnji sa Javnim preduzećima, u stanju smo da oformimo prostorne planove koji su naišli na odobravanje od strane stručne komisije, što pokazuju i neke od naših referenci.

Idejnih rešenja i projekata

Nakon razgovora sa Investitoriom i utvrđivanja njegovih potreba, naše arhitekte bave se razradom različitih varijanti Idejnih rešenja. Razvoj Idejnog rešenja podrazumeva uključivanje Investitora u proces projektovanja, kako bi se pronašla ravnoteža između želja klijenata i tehničkih mogućnosti uz istovremeno poštovanje zakona, propisa i standarda. Za određene grupe objekata od državnog značaja, Idejna rešenja prerastu u Idejne projekte koje odobrava državna reviziona komisija.

Tehnoloških projekata

Neki od naših najvećih klijenata investirali su u izgradnju novih industrijskih postrojenja i kompleksa koji se prostiru na površini od nekoliko hektara. Ovi ozbiljni projekti industrijskih kompleksa kao osnovu imaju detaljne tehnološke projekte. Jednim tehnološkim projektom u okviru industrijskog kompleksa definiše se redosled, način i proces proizvodnje, korišćenje sirovina i smeštaj gotovih proizvoda, ali se istovremeno vodi računa o zaštiti čovekove sredine.

Glavnih i izvođačkih projekata

Glavni projekat izrađuje se za potrebe građenja objekta i pribavljanja građevinske dozvole. Glavni projekti obuhvataju ne samo arhitektonske i građevinske, nego i projekte svih predviđenih instalacija, kao i spoljašnje uređenje. Mi se možemo pohvaliti da smo u desetogodišnjem poslovanju izradili više od 550 projekata za objekte visokogradnje, niskogradnje, industrijske, komunalne i mnoge druge objekte.

Projekata izvedenog objekta

Projekat izvedenog objekta prikazuje izvedeno stanje objekta, za promene nastale u gradnji u odnosu na glavni projekat. Služi za pribavljanje upotrebne dozvole i finansijsko i pravno regulisanje odnosa investitora i izvođača radova. Predstavlja podlogu za racionalno korišćenje objekta, održavanje i eventualnu dogradnju i rekonstrukciju objekta. Ukoliko Vam je potrebna upotrebna dozvola za objekat koji ste sagradili, rado ćemo Vam pomoći da je pribavite, uz izradu Projekta izvedenog objekta i rešavanje svih eventualnih problema sa nadležnim institucijama.

Specijalističkih studija i elaborata u oblasti protivpožarne zaštite, zaštite čovekove sredine

Studije procene uticaja na životnu sredinu, kao i studije i elaborati o zaštiti životne sredine, neki su od projekata kojima se bave naši inženjeri tehnologije. Neki od najvažnijih projekata su, svakako oni o protivpožarnoj zaštiti, a činjenica da posedujemo licence iz ove oblasti govori sama za sebe. Pored pojedinačnih, posedujemo i tzv. ”veliku licencu”. Naše najznačajnije reference iz ove oblasti odnose se na velike industrijske objekte i komplekse različitiih tipova.

Elaborata bezbednosti i zaštite na radu

Naš inženjerski tim prilikom izrade projekata i studija posebnu pažnju posvećuje bezbednosti i zdravlju na radu. Kroz konstantnu edukaciju i usavršavanje naših kadrova, trudimo se da tehnička rešenja koja razvijamo u našim projektima budu pre svega bazirana na maksimalnoj bezbednosti i zdravlju njihovih korisnika.

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, osposobljeni smo za obavljanje poslova Koordinatora za izradu projekta i Koordinatora za izvođenje radova. Shodno tome izađujemo Planove preventivnih mera i dajemo relevantne informacije Investitorima koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu, zastupamo Investitora na poslovima primene bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu.

Studije opravdanosti i izvodljivosti

Studije opravdanosti se rade za objekte za koje je po zakonu obavezna njihova izrada uz izradu Idejnog projekta i zajedno są njim se dostavlja Revizionoj komisiji na saglasnost. Nase preduzeće do sada je uradilo više ovakvih studija koje su rađene za sve vrste projekata za koje se traze velike licence firme, kao što su: izgradnja priključaka na puteve višeg reda, gradske saobraćajnice, stambena naselja, granične prelaze, vodosnabdevanje naselja, pa sve do fabrika za proizvodnju najrazličitijih vrsta proizvoda (od prehrambene do metaloprerađivačke industrije). Na izradi ovakvih vrsta studija radi tim stručnjaka tehničke struke i ekonomske struke.

Infrastrukturne studije i Generalni projekti

Konceptualno sagledavanje infrastrukturnih potreba industrijiskih kompleksa, naselja, područja opštine, grada pa i regionalnih područja, u oblasti snabdevanja vodom, kanalisanja naselja, saobraćajne infrastrukture, upravljanja otpadom, je također oblast kojom se bavi naš inženjerski tim. Ovaj rad izražava se kroz izradu generalnih projekata snabdevanja vodom ili kanalisanja , saobraćajnim studijama ili planovima upravljanja otpadom. Pogledajte neke naše reference u ovoj oblasti.

Elaborata o energetskoj efikasnosti objekata

2013.g. godine stupio je na snagu nov pravilnik o energetskoj efikasnosti objekata, i svaki Glavni projekat za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta mora sadržati elaborat o energetskoj efikasnosti objekta. Možemo se pohvaliti da su naši inženjeri arhitektonske i mašinske struke među prvim nosiocima licenci odgovornih projektanata u ovoj oblasti u zemlji. Preduzeće poseduje licencu za izdavanje energetskih pasoša.