sistem kvaliteta

SRPS ISO 9001:2008

Sistem menadzment kvaliteta

JUQS Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta, RS

SRPS ISO 14001:2005

Sistem menadzment kvaliteta

JUQS Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta, RS

SRPS ISO 18001:2008

Sistem menadzment kvaliteta

JUQS Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta, RS

EN ISO 50001:2011

Sistem menadzment kvaliteta

Bureau Veritas Certification

ISO/EIC 27001:2013

Sistem menadzment kvaliteta

Bureau Veritas Certification

Close Menu