velike licence

Licence za objekte po članu 133. Zakona o planiranju i izgradnji

licenca: PO040G1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: Hemijska industrija, crna i obojena metalurgija

napomena: Projekti građevinskih konstrukcija, objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papirai objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu obradu ukrasnog i drugog kamena.

licenca: PO040E4

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: Hemijska industrija, crna i obojena metalurgija

napomena: Projekta upravljanje elektromotornim pogonima,automatska merenja i regulacije za objekte bazne i prerađivačke industrije, objekte crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka,objekae za proizvodnju celuloze i papira i objekate za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu obradu ukrasnog i drugog kamena.

licenca: PO040M3

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: Hemijska industrija, crna i obojena metalurgija

napomena: Projekta transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i za objekte i preradjivačke industrije, objekte crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih minerala.

licenca: P041T1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: tehnološki procesi hemijske industrije, crne i obojene metalurgije

napomena: Projekta tehnoloških procesa za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije

licenca: P042T1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: tehnološki procesi hemijske industrije, crne i obojene metalurgije

napomena: Projekta tehnoloških procesa za objekte crne i obojene metalurgije

licenca: P046T1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: tehnološki procesi hemijske industrije, crne i obojene metalurgije

napomena: Projekta tehnoloških procesa za objekte za preradu nemetalnih minerala

licenca: P071G3

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: regionalni objekti vodosnabdevanja

napomena: Hidrotehnički projekti za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije

licenca: P073G3

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

napomena: Hidrotehnički projekti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapciteta 200l/s

licenca: P073M2

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

napomena: Projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 200 l/m

licenca: P073T1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

napomena: Projekti tehnoloških procesa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 200 l/m

licenca: P100T1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: tretman i skladištenje opasnog otpada

napomena:Projekti tehnoloških procesa za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada

licenca: P131G2

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: saobraćajnice DP I i II reda

napomena:Projekata saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

licenca: P131S1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: saobraćajnice DP I i II reda

napomena: Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

licenca: P180G1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: regionalne deponije

napomena:Projekati građevinskih konstrukcija za regionane deponije, odnosno za deponije za odlaganje neopasnog  otpada za područje nastanjeno za preko 200.000 stanovnika

licenca: P180G3

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: regionalne deponije

napomena:Hidrotehnički projekti za regionane deponije, odnosno za deponije za odlaganje neopasnog  otpada za područje nastanjeno za preko 200.000 stanovnika

licenca: P180T1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: regionalne deponije

napomena:Projekti tehničkih procesa za regionane deponije, odnosno za deponije za odlaganje neopasnog  otpada za područje nastanjeno za preko 200.000 stanovnika

licenca: P093 A2

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: stambena gradnja

napomena:Arhitektonski projekti za stambene komplekse višeporodičnog stanovanja kada je investitor RS

licenca: P093 G1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: projektovanje

oblast: stambena gradnja

napomena: Projekti građevinskih konstrukcija za stambene komplekse višeporodičnog stanovanja kada je investitor RS

izvođenje

licenca: I040G1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast: hemijska industrija, crna i obojena metalurgija

napomena: Izvođenje građevinskih konstrukcijaobjekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papirai objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu obradu ukrasnog i drugog kamena.

licenca: I040M3

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast: hemijska industrija, crna i obojena metalurgija

napomena: Izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papirai objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i dragog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je definisana procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.

licenca: I072G3

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast: postrojenje pripreme vode za piće

napomena:Izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/m

licenca: I072M2

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast: postrojenje pripreme vode za piće

napomena:Izvođenje mašinskih instalacija na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda hidrotehnike i hidroenergetike  za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/m

licenca: I073G3

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast: postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

napomena:Izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/m

licenca: I073M2

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast: postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

napomena:Izvođenje mašinskih instalacija na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda hidrotehnike i hidroenergetike  za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  kapaciteta preko 200 l/m

licenca: I180G1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast: regionalne deponije

napomena:Izvođenje građevinskih konstrukciukcija za regionalne deponije, odnosno deponije za ogledanje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika.

licenca: I180G3

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast: regionalne deponije

napomena:izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za regionalne deponije, odnosno deponije za ogledanje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika.

licenca: I093A2

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast:stambena gradnja

napomena:građevinsko zanatski radovi za stambene komplekse višeporodičnog stanovanja kada je investitor RS

licenca: I093G1

izdata od: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

vrsta usluge: izvođenje radova

oblast:stambena gradnja

napomena:građevinska konstrukcijana objektima zvišeporodičnog stanovanja kada je investitor RS

Licence za obavljanje poslova u oblasti PPZ

licenca: 09-217-675/16
09.06.2016.

izdata od: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije: Uprava za zaštitu od požara i spašavanje

vrsta usluge: projektovanje

oblast:zaštita od požara

napomena:izrada glavnog projekta zaštite od požara

licenca: 09-217-674/16
09.06.2016.

izdata od: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije: Uprava za zaštitu od požara i spašavanje

vrsta usluge: projektovanje

oblast:zaštita od požara

napomena:projektovanje posebnih mera i sistema zaštite od požara (projekata stabilnih sistema za gašenje požara, projektovanje stabilnih sistema za dojavu požara,projektovanje stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para, izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljiivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija, projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote)

sertifikati

ENERGETSKA EFIKASNOST

Sertifikat o energetskim svojstvima objekta visokogradnje-energetski pasoš (35-00-00281/2013-04
24.09.2013.)

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

Close Menu